મુલાકાતી નંબર: 430,125

Ebook

બાળકોના મોઢામાં ચાંદા

બાળકોના મોઢામાં ચાંદા પડે તેને તબીબી ભાષામાં apthous ulcer કહે છે. છ માસથી નાના બાળકો કે જેઓ બહારનું દૂધ પીવે છે, જે બાળકો શીશીથી દૂધ પીવે છે તેમજ જે બાળકોની માતાની નીપલ પર ફંગસનો ચેપ હોય તે બાળકોમાં મોઢામાં ચાંદા પડે છે. એક થી પાંચ વર્ષના જે બાળકોને પેન, પેન્સિલ કે ઇલેક્ટ્રોનિક રમકડા મોઢામાં નાખવાનીવધુ વાંચો

સ્વાઈન ફ્લ્યુ વાયરસના ચેપ વિશે માહિતી

સ્વાઈન ફ્લુ H1N1 ઇન્ફ્લુએન્ઝા વાયરસના ચેપ લાગવાથી થાય છે. આ રોગથી અસરગ્રસ્ત વ્યક્તિ/ બાળકના સંપર્કથી, તેની સાથે હાથ મીલાવવાથી થાય છે. તેની છીંક, લીંટ અને ઉધરસ તેમજ હાથ  મારફતે આ વાયરસનો ચેપ પ્રસરે છે. અશુદ્ધ ખોરાક અથવા પાણી મારફતે આ રોગ પ્રસરતો નથી. જે વ્યક્તિને/બાળકને   આ રોગનાં લક્ષણો દેખાય તેના એક દિવસ પહેલાથી શરૂવધુ વાંચો

બાળકોમાં જોવા મળતી મોટી ઉધરસ – કૃપ

નાના બાળકોમાં જોવા મળતી મોટા આવાજ્ની ઉધરસને કૃપ કહે છે. કૃપ છ માસથી ત્રણ વર્ષના બાળકોમાં વધુ જોવા મળે છે. શિયાળામાં વધુ જોવા મળે છે. કૃપમાં બાળકોના ગળામાં ચેપ લાગે છે તેને મોટી ઉધરસ પણ કહે છે. સ્વરપેટીના ભાગ પર રોગની અસર વધુ જોવા મળે છે. પેરાઇન્ફ્લુંએન્ઝા, ઇન્ફ્લુએન્ઝા, એડીનો અને રેસ્પીરેટરી શિન્સીયલ નામનાં વાયરસોથી આવધુ વાંચો

હેન્ડ ફૂટ માઉથ સિન્ડ્રોમ
હિમોફિલિયા
વરસાદમાં બાળકોની સાવચેતી
હતાશા
વધુ તાવને લીધે બાળકોમાં આંચકી
વાઈ – એપીલેપ્સી
રોટા વાયરસના ઝાડા
લોહતત્વની ઉણપ
મોઢામાંથી આવતી દુર્ગંધ
મોમાં ચાંદા
માથાનો દુખાવો
બાળકોમાં વાયરલ તાવ
બાળકોમાં દમ
બાળકોમાં ડેન્ગ્યું તાવ
બાળકોમાં ટી.બી
બાળકોમાં ઝાડા
બાળકમાં શ્વાસ અટકવો.
બાળકમાં ફ્લુ વાયરસની અસર
બાળકને ગરમીમાં કેવી રીતે સ્વસ્થ રાખશો
બાળકના પેટ માં દુખાવો
થેલેસેમિયા
બાળક નાક માં કોઈ વસ્તુ નાખે ત્યારે.
ફાયમોસિસ
પથારીમાં પેશાબ
તાવ વિશે સામાન્ય જાણકારી
ટાયફોઈડ
કાનમાં રસી
ગ્રોઈંગ પેઈન.
કરમિયા
કાકડા ( tonsils )
કમળો
કબજિયાત
ઓરી
અછબડા
એઇડ્સ
ઈ-બુક ડાઉનલોડ કરો