મુલાકાતી નંબર: 430,072

Ebook
પૂજા અમીન/ ગાંધીનગર
ડોક્ટર સાહેબ, મારી દીકરી આંઠ વર્ષની છે. બીજા ધોરણમાં ભણે છે. મને એવું લાગે છે કે તેની યાદશક્તિ ઓછી છે. તેને ભણવાનું બધું યાદ રહે અને તેની એકાગ્રતા (concentration) વધે તે માટે મારે શું કરવું જોઈએ?

પ્રતિશાદ આપો

મંજૂર ટૅગ્સ

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

ઈ-બુક ડાઉનલોડ કરો