મુલાકાતી નંબર: 430,025

Ebook
mira patel
સર, મારું બાળક બે વર્ષનું છે. હું તેને જમાડવા માટે ઘણો જ સમય આપું છું અને ઘણા પ્રયત્નો પણ કરું છું. પણ તેની ખાવાની ઈચ્છા જ થતી નથી. તેને જમવાની ઈચ્છા થાય તે માટે મારે શું કરવું? મને જરા વિગતવાર સમજાવો. મને ખુબ ચિંતા થાય છે.

પ્રતિશાદ આપો

મંજૂર ટૅગ્સ

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

ઈ-બુક ડાઉનલોડ કરો