મુલાકાતી નંબર: 430,128

Ebook

બાળક તેની પહેલી જન્મ તારીખે

પોતાના બાળકની પહેલી વર્ષગાંઠનું મહત્વ દરેક માતાપિતા માટે વિશેષ હોય છે. લગભગ ૩૦% થી ૪૦% બાળકો પહેલા વર્ષને અંતે ચાલતા થઈ ગયા હોય છે. ભાખોડિયા ભરતા તો બધા જ સામાન્ય બાળકોને આવડી ગયું હોય છે. બાળક એક રૂમમાંથી બીજા રૂમમાં પહોંચી જાય છે. તે ઘરના સભ્યો અને ઘરની વસ્તુઓને બરાબર ઓળખી ગયું હોય છે. તેવધુ વાંચો

નવજાત શિશુ ખુબ રડતું હોય તો તેના કારણો અને નિવારણ

નવજાત શિશુની ભાષા જ રૂદન હોય છે. પહેલું બાળક ઘરમાં જન્મે અથવા જે ઘરમાં વડીલો નાં હોય ત્યાં માતાપિતાને નવજાતશિશુની રડવાની તકલીફને કારણે ઘણી મૂંઝવણ હોય છે. નવજાતશિશુના રડવાના સામાન્ય ચાર કારણોમાં ભૂખ, ગેસ(ચૂંક અથવા કોલીક), નાક બંધ થવું અને કોઈ ઇન્ફેકશનને ગણી શકાય. ભૂખ અથવા હંગર ક્રાયતો દર બે થી અઢી કલાકે થવાની. નવજાતવધુ વાંચો

હાલરડાં અને
રુદન પહેલા ૩ મહિના-બાળકને સમજવાની શરૂઆત.
પ્રિમેચ્યોર તથા ઓછા વજન વાળા બાળક
સગર્ભાવસ્થામાં ડાયાબિટીસ અને નવજાતશિશુ
હાયપોથાયરોઈડ
બીજા બાળકના જન્મ બાદ પહેલા બાળક સાથે કેવો વ્યવહાર રાખવો
માતા-પિતાના સ્પર્શની અનુભૂતિ.
બાળકના જન્મ બાદ સગાઓની પ્રતિક્રિયા.
બાળજન્મ અને રુદન.
બાળક જન્મે ત્યારે સગાઓએ શું ના કરવું
નવજાતશિશુને માલિશ
નાવ્જાત શિશુનો શ્વાસ
નવજાતશિશુને માથા પર સોજો
નવજાતશિશુને થતી ઉલટી
નવજાત શિશુમાં જુદા છતાં સમાન લક્ષણો
નવજાત શિશુમાં કમળો
ઈ-બુક ડાઉનલોડ કરો